Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

Bu sosyal medya danışmanlığı sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sizler (Kullanıcı olarak anılacaktır) Site’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’deki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1. SORUMLULUKLAR

1.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4. Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5. Site’nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

1.6 Kullanıcı reklam adı altında SMS bildirimlerini kabul eder. Tarafına sipariş onayı, sipariş iptali, sipariş tamamlanma ve ödeme hatırlatma bildirimleri gönderilecektir. Aynı zamanda indirim ve promosyon günlerinde kullanıcıya SMS gönderimi yapılacaktır. İzinli data filtresi uygulanmaktadır. Sipariş veren her kullanıcı bu maddeyi kesinlikle kabul etmiş sayılacaktır.

 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. Firma, Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca gizli bilgiler olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

4. GARANTİ

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler olduğu gibi ve mümkün olduğu temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (Bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Gönderilen hizmetin (Takipçi, beğeni, yorum vs.) sosyal ağ tarafından yapılan güncelleme ile düşme, silinme riskleri bulunmaktadır, firmamız (takipsaati.com) bu konuda sorumluluk almamaktadır. Satın alan kişiler bunu kabul etmiş sayılır. 

 

5. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (Mücbir sebep olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman Site’de sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Edirne Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

12.GİZLİLİK POLİTİKASI

Web sitemizde verilmekte olan tüm hizmetler, serbest liman ve bölge, Merkez / Edirne adresinde kayıtlı olan takipsaati.com şirketimize aittir ve şirketimiz tarafından işletilir. Şirketimiz belirli hedeflerle kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanmakta olan kişisel bilgilerin nasıl ve ne biçimde toplandığı, bu verilerin ne şekilde muhafaza edildiği belirtilmektedir.

Üyelik ve web sitemiz içerisindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması neticesinde üyelerin kendilerini ilgilendiren kişisel verileri (ad-soy ad, şirket bilgileri, telefon, adres veya mail adresleri gibi) web sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanabilir. 

Şirketimizin bazı dönemlerde müşteri ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler konusunda bilgiler ve promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu tarz bilgileri alıp almama noktasında her çeşit seçimi üye olma aşamasında yapabilir, sonrasında ise üye girişi gerçekleştikten sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçeneği değiştirebilir ya da kendine gelen bu bilgilendirme listesindeki link ile bildirimde bulunabilir.

Web sitemiz üzerinden veya e-mail ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından web sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel veriler, üyelerimiz ile beraber yaptığımız sözleşme ile hazırlanan hedefler ve konunun kapsamı dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların belirlenmesi ve verilen servis hizmetleri ile ilgili çıkabilme ihtimali olan sorunların veya çıkmazların hızlı şekilde çözülmesi için, şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.  IP adresleri, kullanıcıları genel bir biçimde tanımlamak ve kapsamlı demografik veri toplamak hedefiyle de kullanılabilir.

Şirketimiz, kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen hedefler ve kapsam dışında da, talep edilen verileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kullanıcılar tarafından doğrudan pazarlama yapma hedefiyle de kullanabilir. Kişisel veriler, gerektiğinde kullanıcıyla temas etmek için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından istenen veriler veya kullanıcılar tarafından sağlanan veriler veya web sitemiz üstünden yapılan işlemlerle ilgili veriler; firmamız ve işbirliği içinde olduğu kullanıcılar tarafından, kullanıcı sözleşmesi ile belirlenen hedefler ve kapsam dışında da, kullanıcılarımızın kimliği açığa çıkmadan belirli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı yaratma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Şirketimiz, gizli bilgileri net şekilde özel ve kapalı tutmayı, bu durumu bir veri saklama zorunluluğu olarak aksettirmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devam ettirilmesi, gizli bilgilerin tümünün veya herhangi bir bölümünün kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kullanıcıya gösterilmesini önlemek için lazım olan tüm önlemleri almayı ve gereken özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

13. Kredi Kartı Güvenliği

Şirketimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı verileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir web sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki kriter vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından kredi kartları dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm verilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş verilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili verilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri esnasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi olan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha çok tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, çevrimiçi alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız internet sitesinin bütün telefon, adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm çevrimiçi alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

 

14. Üçüncü Taraf Web Siteleri Ve Uygulamalar

Web sitemiz, site dâhilinde başka sitelere link yönlendirebilir. Şirketimiz , bu linkler aracılığı ile erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu sözleşme içerisindeki Gizlilik ve Güvenlik Politikası prensipleri, yalnızca internet sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini içermemektedir.

 

15. İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde şirketimiz, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere gösterebilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

15.1 Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

15.2 İnternet sitemizin kullanıcılarla akdettiği Kullanıcı Sözleşmesi‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

15.3 Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

15.4 Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

16. E-Posta Güvenliği

Web sitemizin müşteri hizmetlerine, herhangi bir siparişinizle alakalı olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda bulunan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmemektedir.

 

17. Tarayıcı Çerezleri

Şirketimiz , web sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (Browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@takipsaati.com adresine e-posta gönderebilir veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

Site Ünvanı: Takip Saati

Adresi: Şükrüpaşa mahallesi şumnu sokak, 4A Merkez/Edirne